Author Archives: Cường Nguyễn Văn

Chỉ số ORP trong nước là một trong những tiêu chí quan trọng để nhà sản xuất cải tiến công

Nước cứng được sử dụng trong sinh hoạt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và đời sống

Nước chiếm 70% cơ thể chúng ta và đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Sử

Nước chiếm khoảng 3/4 diện tích của Trái đất và chiếm khoảng 2/3 cơ thể con người. Điều này cho